Om os
Velkommen til Multiversitetet-et systemisk og narrativt multivers.Multiversitetet blev dannet af Cand. Psych. John Victor Gurnæs og Autoriseret Psykoterapeut,Fil.Mag. Mats Widsell i 2008.

Multiversitetet blev etableret, fordi vi gerne ville videreudvikle og videreformidle den passion for terapi og socialt arbejde, som vi begge var og er ramt af.

Multiversitetet skulle hedde Multiversitetet, fordi vi gerne ville forsøge at videreformidle det ’multivers’ , som vi havde fundet særligt i post-milanoskolens og Cianfranco Cecchins senere familieterapeutiske arbejde, samt hos Michael White og David Epston. Det er vi stadig i gang med.

Multiversitetet udbyder uddannelsesaktiviteter, der strækker sig fra korte kurser og workshops til længerevarende mere intensive forløb. Det er i denne forbindelse vores intention at invitere gæster til Multiversitetet, som vi mener kan berige andre, der har den samme passion for terapi og socialt arbejde, som vi har. Disse aktiviteter udbydes både i København og i Århus og kan findes på vores kursusoversigt.

Det er Multiversitetets prispolitik at vores kurser skal være økonomisk tilgængelige for alle. Dette har bl.a. ført til, at vi har besluttet os for, at dagsprisen for at deltage på vores 1. og 2. årige kurser ikke må overstige prisen på en pakke cigaretter. Dette er vores målestok for, at det vil være muligt for en person med gennemsnitlig indkomst at deltage på kurset.
Det er selvfølgelig en klart problematisk prispolitik. Det er jo en almindelig udbredt antagelse , at der er et ligefrem proportionalt forhold mellem kvalitet og pris, altså høj kvalitet, høj pris. Det er der så i øvrigt også ofte, men klart ikke altid. Vi hører til disse undtagelser, i og med at der hos os nærmest er omvendt proportionalitet mellem kvalitet og pris.

Hvis du gerne vil vide noget mere om os, er du velkommen på vores hjemmesider.Kurser og gæster i Århus:
Narrative Samtaler


Kurser og gæster i København:

Kalender:
1-12-2019
Narrative Samtaler